Vi søker foreldre-instruktører til Mestringstimen

Postet av Ottestad IL - Allidrett den 14. Aug 2019

Instruktør Mestringstimen Ottestad IL høsten 2019

Mestringstimen er en lek-basert time for barn fra 3-5 år der barna kan utfolde seg i gymsal med morsomme øvelser. 

 I tillegg til turn, balanse, spenst og lek, vil barna få en smakebit fra ulike idretter som Ottestad IL tilbyr, både ballidrett og skileik. Målet er at barna skal bli glade i bevegelse og føle mestring gjennom lek og fysisk aktivitet. 

Vi søker foreldre som kan tenke seg å bidra som instruktører for den yngste gruppa (født 2015-16). Instruktørene har ansvar for gruppa, men i tillegg henter vi inn trenere fra fotball, håndball, ski osv. for å organisere øktene med barna. Mer info nedenfor.

 

Gruppe 1: 20 barn født 2015/2016

Gruppe 2: 20 barn født 2014/2015

Barna født i 2015 kan selv velge om de ønsker å være med på gruppe 1 eller 2.


Sted: Ottestadhallen (gymrommet i 1. etasje) eller ute i Ottestad idrettspark

Oppstart: onsdag 16. oktober 2019

Varighet: 9 onsdager, siste gang onsdag 11. desember 2019. Ny runde fra onsdag 22. januar med siste gang onsdag 1. april 2020, 10 onsdager med opphold i vinterferien

Tidspunkt: gruppe 1 kl 17.15-18.00, gruppe 2 kl 18.15-19.00

Pris: kr 200,- for medlemskap i Ottestad IL og kr 200,- i aktivitetsavgift, totalt kr 400,-. Medlemsskapet gjelder et helt kalenderår og dekker også barneidrettsforsikringer. Faktura er todelt og sendes ut når Mestringstimen er godt i gang. Fakturering administreres av Ottestad IL og ikke instruktørene av Mestringstimen.

(Påmelingen til Mestringstimen åpner ca. 1.9., info legges ut på hjemmesiden og facebook Ottestad IL)


Oppgavebeskrivelse

Som instruktør på Mestringstimen er du barnas faste tilstedeværende person på alle treninger. De uilke idrettsgruppene i Ottestad IL (håndball, fotball, innebandy, volleyball, ski og sykkel) stiller med gjesteinstruktører, så sant det lar seg gjøre. Den første og siste gangen har de faste instruktørene selv ansvar for treningen. Hver gruppe på Mestringstimen må ha 1-2 faste instruktører/trenere.

Den faste instruktøren er ansvarlig for å planlegge, forberede, gjennomføre og rydde opp igjen etter treningen de gangene det ikke kommer noen gjesteinstruktør. Det legges opp til en allsidig hinderløype og forskjellige former for lek. Tilgjengelig materiell finnes på lageret til Ottestad IL i Ottestadhallen, som låses opp av vaktmester som er tilstede i hallen. 

Den/de faste instruktøren(e) må være tilstedet på samtlige treninger og bistår gjesteinstruktørene ved behov. Man er ansvarlig for å ta kontakt med hver gjesteinstruktør i forkant av timen, for å minne dem på Mestringstimen og for å snakke med dem om valg av aktiviteter/øvelser og selve gjennomføringen. Det er viktig å være tydelig om at barn mellom 3-5 år ikke har like forutsetninger som de eldre barnegruppene gjesteinstruktørene til vanlig trener, her er forskjellen større enn de fleste tror. Daglig leder i Ottestad IL har ansvar for å skaffe gjensteinstruktører, denne oversikten bør være klar før Mestringstimens oppstart.

Det føres oppmøtestatistikk på hver trening i form av navneopprop før timen starter, den faste instruktøren er ansvarlig for å lage seg et system for denne registreringen. Lister som inneholder barnas navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer til foreldre/foresatte sendes ut så snart påmeldingen er fulltegnet. 

Utsendelse av informasjon/markedsføring av Mestringstimen og påmeldinger gjøres av Ottestad IL og ikke instruktørene.

For øvrig holder man foreldrene og barna løpende informert om planene fra gang til gang både på treninger og via e-postkommunikasjon.  

Den siste treningen legges det opp til en enkel avslutning med utdeling av diplomer og overskuddspremier som er tilgjengelige i klubben, fås ved henvendelse til Ottestad IL. Man kan etter avtale med daglig leder i klubben gå til innkjøp av enkel servering, som f.eks. smoothies, frukt, pølser e.l. Kvitteringer leveres sammen med eget refusjonsskjema til Ottestad IL, skjema fås tilsendt etter forespørsel.


Har du spørsmål, så ring gjerne Ada Rolsdorph Bråthen på tlf 415 19 946

      


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.