Krafttak mot kreft 10. mars - digital innsamling

Postet av Ottestad IL den 28. Feb 2020

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, og den 10. mars deltar mange av våre lag i bøssedugnad i Ottestad.

Årets innsamling skal gå til forskning på kreftformer med lav overlevelse, du kan lese mer om årets aksjon på https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/arets-tema/

NYTT 10.03. kl. 14: Vi har fått melding om at dør-til-dør-aksjonen anbefales avlyst for å hindre smittespredning. Vi forholder oss til Kreftforeningens anbefalinger som er gitt i dialog med kommunelegen. ÅRETS AKSJON BLIR EN DIGITAL AKSJON - VI OPPFORDRER TIL Å GI PENGER PÅ VIPPS # 441139 ELLER KONTO (1503.07.66056, merkes med komite 441139).

Mer informasjon legges ut her og deles med alle involverte så snart det foreligger.

Informasjon fra Kreftforeningen:

Den beste følelsen i livet!
 
I dag overlever over syv av ti nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Eksempel på dette er bukspyttkjertelkreft og lungekreft. To av ti overlever lungekreft og færre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft

Ofte oppdages disse kreftformene for sent, og behandlingen som eksisterer er ikke god nok. Det skyldes blant annet for lite kunnskap.

Å bli alvorlig kreftsyk forandrer alt – både for den som er syk og de som er rundt. Å få vite at man får leve videre, er den aller beste følelsen i livet. Den følelsen vil vi at flere skal få oppleve.

Hva går pengene til?
 Pengene som samles inn til årets Krafttak mot kreft skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever kreftformer som i dag få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende

Hva er Krafttak mot kreft?

  • Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon
  • Aksjonen foregår i uke 11 hvert
  • Hvert år velges det et tema for aksjonen som pengene går til
  • Du kan støtte aksjonen ved å gi penger eller være bøssebærer
  • Les mer på www.krafttakmotkreft.no



Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.