Vintertreninger i Ottestad IL

Postet av Ottestad IL den 22. Sep 2022

vintertreninger.jpg

Se sportsplanen HER.

Nå nærmer vi oss slutten på fotballsesongen og oppstart av innebandy, håndball, ski og volleyball. Da dukker det ofte opp spørsmål om vintertreninger for fotball. Her er viktig informasjon om vintertreninger:

Aldersbestemmelser

6-7 år

I aldersgruppen 6-7 år skal det ikke tilbys treninger i særidrett utenfor sesong. Her oppfordrer vi til å benytte seg av klubbens mangfoldige tilbud.

8-10 år

I aldersgruppen 8-10 år skal det utenfor sesong som hovedregel tilbys basis/allsidighetstrening. Merk at det er opp til trenerne, i samråd med foreldregruppa, om det skal være et tilbud utenom sesong. For fotball betyr dette at 2015-2013-kullet kan få tilbud om innendørs treningstid etter nyttår, fortrinnsvis i gymsal. Treningen skal som nevnt benyttes til basis- og allsidighetstrening. Det er lagleder/treners ansvar å avklare treningstider og tilbud med idretter som er i sesong, i samråd med klubbens barneidrettsansvarlig (Magnus Skulstad).

11-12 år

I siste års barneidrett (11 åringer) åpnes det for en trening utenfor sesong per uke i sin særidrett. For fotball betyr dette at 2012-kullet kan få tilbud om en vintertrening på Hias fra nyttår. Her er det også viktig med avklaringer med idretter som er i sesong, ref. forrige punkt.

13 år og eldre

I ungdomsidretten, fra det året man fyller 13 år, oppfordres trenere/lagledere til å kartlegge hvilke idretter utøverne bedriver og videreføre god kontakt med andre idretters trenere og lagledere for best mulig tilpasning til hver enkelt utøver. Det er svært viktig med dialog med utøverne selv, og deres foresatte.

Booking av baner og hall

Først understreker vi at det er opp til trenerapparatet om de ønsker å tilby aktivitet utenom sesong fra 8 år og eldre. Dersom dette er ønskelig, har vi følgende muligheter:

Gymsal for 8-10 år, Hoberg skole:

  • Tirsdager: 16.30-18.30 Håndball JG7 år. Ledig 18.30-21.00
  • Onsdager: Ledig 16.30-21.00
  • Torsdager: Ledig 16.30-21.00

NB. Alt utstyr må medbringes selv. En person per lag får utdelt nøkkelkort til skolen.

Hias-banen for 11 år til senior:

Anleggsansvarlig Anders Skogli tar kontakt med lagene i forhold til booking av treningstider på Hias.

Vedlegg: