Klubbhuset leies ut til møter, foredrag, barnebursdager, konfirmasjoner, dåp, selskap m.m.

NB! Alle brukere plikter å sette seg inn i BETINGELSER for bruk av klubbhuset

Bestilling/booking: Send booking til oilklubbhus@gmail.comSjekk ledige tider i kalender nedenfor.

Utleiepriser gyldig fra 1.2.2024:

NB. Ved bruk av kaffemaskinen, faktureres kaffe med 20 kr/pers.

Arrangement

Spesifikasjon

Pris medlem, kr

Pris ikke-medlem, kr

Barneselskap

Inntil 4 timer. Begge saler og kjøkken. Gulv kostes

1000

1500

MinnesamværInntil 6 timer med rigg og rydding. Kaffe inngår i leia. Tilgang til å rigge tidligere hvis ledig. Begge saler og kjøkken. Gulv kostes.25003250

Selskap, dåp, konfirmasj. o.l.

EN DAG: Lokalet må rigges og ryddes samme dag. Omfatter begge saler og kjøkken. Vask inkludert.

4000

5000

Selskap, dåp, konfirmasj. o.l.

DOBBELTBOOKING: Lokalet kan rigges kvelden før, ryddes før kl. 13 påfølgende dag. Omfatter begge saler og kjøkken. Vask inkludert.

5000

6000

Annet

Ta kontakt for nærmere avtale.Møte

Spesifikasjon

Lillesal, kr

Storesal, kr

Møte dagtid frem til 16.00

Inntil 4 timer

600

800

Møte kveld etter 16.00

Inntil 4 timer

1200

1600

Vi kan bistå med bestilling av servering.

Storesal (60 pers)

Lillesal (35 pers)


Kjøkken